studio mi
English
    agencijaStudioMi portfolioStudioMi storitveStudioMi stik


 
  Studio Mi
Naša filozofija
  Naše prednosti

 Naša filozofija
Se skriva v imenu. Mi predstavlja skupino. Ljudi, ki med seboj sodelujejo. Se povezujejo. Dopolnjujejo. Ljudi, ki znajo prisluhniti drug drugemu in se uskladiti, čeprav so si različni. V Studiu Mi smo prepričani, da sta pristop, ki vključuje čim več ljudi in dialog, ključnega pomena za našo dejavnost. Pri razvijanju idejne zasnove zato ne odrivamo na stran naročnikovih predlogov in njegovih želja.
Odprti smo za še tako nenavadne zamisli naših poslovnih partnerjev. Prav tako pomembna pa nam je skrb za sodelavce, saj se zavedamo, da je vsak posameznik, ki dela z nami, s svojim znanjem, ustvarjalnostjo in delavnostjo temelj uspešnega podjetja.

 
   
Copyright 2013, Studio Mi | OMREZI.SE