studio mi
English
    agencijaStudioMi portfolioStudioMi storitveStudioMi stik


 
Studio Mi
  Naša filozofija
  Naše prednosti

 Studio Mi
Je neodvisna oglaševalska in produkcijska hiša s sedežem v Ljubljani. Kot eno prvih zasebnih podjetij te vrste v slovenskem prostoru, smo si v več kot dveh desetletjih delovanja pridobili dragocene izkušnje na področju oglaševanja in televizijske produkcije.

Od ustanovitve leta 1985 smo izdelali več kot 1500 televizijskih reklam. V našem arhivu se je v tem času nabrala tudi obsežna zbirka drugih oglasnih sredstev in avdiovizualnih del: od kratkih filmov in dokumentarcev do radijskih oglasov, najrazličnejših tiskovin ter celostnih grafičnih podob tržnih znamk za naročnike iz različnih področij dejavnosti. 
   
Copyright 2013, Studio Mi | OMREZI.SE